Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada – PTP2 godišnji izveštaj

Približava se krajnji rok za predaju Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Obavezu podnošenja ovog izveštaja, kao i plaćanje naknade za posebne tokove otpada, imaju sva privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda Opširnije +

5. decembar- Svetski dan zemljišta

2002. godine IUSS organizacija – (International Union of Soil Sciences) deklarisala je 5. decembar kao Svetski dan zemljišta. Ovaj dan proslavlja značaj zemljišta kao kritične komponente prirodnog sistema i stavlja akcenat na njegov vitalni doprinos ljudskom blagostanju kroz obezbeđivanje hrane, vode i energetske sigurnosti, kao i na njegovu ulogu u ublažavanju klimatskih promena i gubitka biodiverziteta. Površine plodnog zemljišta na Zemlji su ograničene i ugrožene degradacionim procesima i lošim upravljanjem te se kontinuirano smanjuju usled širenja urbanih područja. Jačanjem svesti o životno važnim ulogama zemljišta Opširnije +