Značaj Plana upravljanja otpadom

Značaj Plana upravljanja otpadom ogleda se u tome što se njime omogućava uvid u situaciju u upravljanju otpadom u preduzeću. Takođe on omogućava da se definišu optimalni sistemi za upravljanje otpadom. Plan upravljanja otpadom se zasniva na trenutnom poslovanju preduzeća i predstavlja osnovni dokument kojim se određuju srednjoročni ciljevi i obezbeđuju uslovi za racionalno upravljanje svim vrstama otpada koje se nalaze u preduzeću. Takođe, ovim dokumentom se klasifikuju sve vrste otpada (opasan otpad, neopasan otpad i inertan otpad) koje nastaju u preduzeću, utvrđuju se uslovi Opširnije +