ADR/RID SAVETNIK

ADR/RID Savetnik

Konsalting iz oblasti bezbednosti u transportu opasnog tereta u drumskom i železničkom saobraćaju

Ko je Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta?

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u javnom preduzeću, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove.

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta ima opšti zadatak da pronađe najbezbedniji način otpreme opasnog tereta uzimajući u obzir propise prevoza i njihovog unapređenja u primeni.

Ko mora da angažuje Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta?

Svako preduzeće mora imati angažovanog najmanje jednog Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta:

  • Ako njihova delatnost obuhvata transport ili pakovanje povezano sa prevozom, utovarivanje, punjenje ili istovarivanje opasne robe.
  • Korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne.
  • Organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.

Ovo znači da su svi prevoznici koji vrše prevoz ADR robe, benzinske pumpe, proizvođači hemikalija, boja, lakova i dr., kao i svi drugi koji vrše organizivanje transporta opasne robe i materija, dužni da angažuju Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Angažovanjem Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u mogućnosti ste da uštedite na troškovima prevoza, da u kratkom roku obezbedite potrebnu transportnu dokumentaciju, kao i da utičete na to da se rizici koji nastaju pri radu sa opasnim teretom svedu na minimum.

Koje su dužnosti Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta?

  • kontroliše i nadgleda način na koji učesnici u transportu opasnog tereta postupaju sa opasnim teretom,a u skladu sa obavezama utvrđenim ADR/ RID-om, zakonom i drugim propisima;
  • obaveštava odgovorna lica rukovodstva učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama koje su utvrđene propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;
  • obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, u skladu s propisima ADR/RID-a i Zakona o transportu opasnog tereta

Koji su zadaci savetnika u odnosu na delatnost preduzeća?

  • praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasnog tereta
  • savetovanje u aktivnostima preduzeća koje su vezane sa transport opasnog tereta;
  • izrada Godišnjeg izveštaja za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasnog tereta

Godišnji izveštaji se moraju čuvati pet godina i na zahtev se dostavljaju ovlaštenim državnim organima.