5. decembar- Svetski dan zemljišta

Svetski dan zemljišta

2002. godine IUSS organizacija – (International Union of Soil Sciences) deklarisala je 5. decembar kao Svetski dan zemljišta. Ovaj dan proslavlja značaj zemljišta kao kritične komponente prirodnog sistema i stavlja akcenat na njegov vitalni doprinos ljudskom blagostanju kroz obezbeđivanje hrane, vode i energetske sigurnosti, kao i na njegovu ulogu u ublažavanju klimatskih promena i gubitka biodiverziteta.

Površine plodnog zemljišta na Zemlji su ograničene i ugrožene degradacionim procesima i lošim upravljanjem te se kontinuirano smanjuju usled širenja urbanih područja. Jačanjem svesti o životno važnim ulogama zemljišta potrebno je zaustaviti negativni trend kako bi se osigurala produktivnost zemljišta u skladu s rastućim potrebama stanovništva. Neophodno je stalno raditi na zaštiti i obnovi osnovnih funkcija zemljišta. Svetski dan zemljišta 5. decembar ima za cilj da poveže ljude i zemljište i da podigne svest stanovništva o njegovoj izuzetnoj važnosti u našim životima.

Procenjuje se da zemljište obezbeđuje oko 90% hrane za čovečanstvo i predstavlja uslov opstanka živog sveta na zemlji.

Zemljište je prirodni filter koji neutrališe određene zagađujuće materije menjajući ih ili akumulirajući njihovu toksičnost, a takođe je i glavni faktor u prečišćavanju vode.

Uzimajući u obzir važnost zemljišta neophodno je sprečiti njegovo dalje zagađenje. Jedan od faktora zagađenja zemljišta je i neadekvatno postupanje sa otpadom. Sa sve većim razvojem industrije neophodno je da se sa otpadom koji nastaje pri radu postupa sa velikom pažnjom i spreči njegovo rasipanje. Opasan otpad nikako ne bi smeo da dospe u zemljište, jer pored zagađenja zemljišta dolazi i do zagađenja površinskih i podzemnih voda.

Veoma je važno adekvatno upravljati otpadom kako bi se sprečile negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

U svom radu, pored ekonomske dobiti bitno je posmatrati i uticaj Vašeg rada na životnu sredinu, jer ovom planetom nećemo hodati samo mi, nego i naša deca. Brigom o zemljištu, brinemo i o budućim generacijama, a to je ono na šta se stavlja akcenat obeležavanjem 5. decembra kao Svetskog dana zemljišta.