Monthly Archives: februar 2016

Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada – PTP2 godišnji izveštaj

Približava se krajnji rok za predaju Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Obavezu podnošenja ovog izveštaja, kao i plaćanje naknade za posebne tokove otpada, imaju sva privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda Opširnije +