Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada – PTP2 godišnji izveštaj

Približava se krajnji rok za predaju Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Obavezu podnošenja ovog izveštaja, kao i plaćanje naknade za posebne tokove otpada, imaju sva privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda Opširnije +

5. decembar- Svetski dan zemljišta

2002. godine IUSS organizacija – (International Union of Soil Sciences) deklarisala je 5. decembar kao Svetski dan zemljišta. Ovaj dan proslavlja značaj zemljišta kao kritične komponente prirodnog sistema i stavlja akcenat na njegov vitalni doprinos ljudskom blagostanju kroz obezbeđivanje hrane, vode i energetske sigurnosti, kao i na njegovu ulogu u ublažavanju klimatskih promena i gubitka biodiverziteta. Površine plodnog zemljišta na Zemlji su ograničene i ugrožene degradacionim procesima i lošim upravljanjem te se kontinuirano smanjuju usled širenja urbanih područja. Jačanjem svesti o životno važnim ulogama zemljišta Opširnije +

Značaj Plana upravljanja otpadom

Značaj Plana upravljanja otpadom ogleda se u tome što se njime omogućava uvid u situaciju u upravljanju otpadom u preduzeću. Takođe on omogućava da se definišu optimalni sistemi za upravljanje otpadom. Plan upravljanja otpadom se zasniva na trenutnom poslovanju preduzeća i predstavlja osnovni dokument kojim se određuju srednjoročni ciljevi i obezbeđuju uslovi za racionalno upravljanje svim vrstama otpada koje se nalaze u preduzeću. Takođe, ovim dokumentom se klasifikuju sve vrste otpada (opasan otpad, neopasan otpad i inertan otpad) koje nastaju u preduzeću, utvrđuju se uslovi Opširnije +

Dobrodošli

Najnovije članke iz oblasti upravljanja otpadom, hemikalijama, zaštite životne sredine i slično ćete moći ovde da pročitate…