Monthly Archives: decembar 2015

5. decembar- Svetski dan zemljišta

2002. godine IUSS organizacija – (International Union of Soil Sciences) deklarisala je 5. decembar kao Svetski dan zemljišta. Ovaj dan proslavlja značaj zemljišta kao kritične komponente prirodnog sistema i stavlja akcenat na njegov vitalni doprinos ljudskom blagostanju kroz obezbeđivanje hrane, vode i energetske sigurnosti, kao i na njegovu ulogu u ublažavanju klimatskih promena i gubitka biodiverziteta. Površine plodnog zemljišta na Zemlji su ograničene i ugrožene degradacionim procesima i lošim upravljanjem te se kontinuirano smanjuju usled širenja urbanih područja. Jačanjem svesti o životno važnim ulogama zemljišta Opširnije +